جزئیات محصول
برنج استخوانی

آذوقه


برنج استخوانی ایرانی با پخت راحت و آسان که رضایت را بر لبان میهمان‌تان می‌نشاند.

وزن های موجود