جزئیات محصول
شیرودی

اسپه


شیرودی از گونه‌های برنج هاشمی بوده که با توجه به پخت آسان مناسب میهمانی‌های شلوغ است. اگر حساسیت این را دارید که حتما به میهمانان خود برنج ایرانی بدهید ولی هزینه برای شما مهم است قطعا برنج شیرودی بهترین گزینه‌ی شماست.

وزن های موجود