جزئیات محصول
طارم ممتاز معطر

آذوقه


برنج طارم ممتاز معطر مناسب با ذائقه ایرانی برای میهمانی های شما...

وزن های موجود