جزئیات محصول
خوشپخت

آذوقه


 خوشپخت از گونه‌های برنج سنگ طارم بوده که با توجه به پخت آسان مناسب میهمانی‌های شلوغ است. اگر حساسیت این را دارید که حتما به میهمانان خود برنج ایرانی بدهید ولی هزینه برای شما مهم است قطعا برنج خوشپخت بهترین گزینه‌ی شماست.

وزن های موجود